Port Service

Port Service

- najstarsza w Polsce firma zajmująca się ochroną środowiska,
- dogodna lokalizacja (teren przemysłowy, sąsiedztwo portów, bliskość przemysłu stoczniowego i rafineryjnego)

PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁANIA:

- odbiór, transport i przetwarzanie odpadów płynnych ze statków kotwiczących na morzu lub cumujących w portach i stoczniach,
- odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów przemysłowych,
- transport odpadów płynnych i stałych ( drogą morską i lądową)

Ponadto prowadzimy prace takie jak:
- czyszczenie zbiorników statkowych i lądowych po produktach naftowych i innych  substancjach niebezpiecznych,
- czyszczenie separatorów i osadników na stacjach paliw, myjniach samochodowych i parkingach,
- czyszczenie sieci kanalizacji ściekowej i wodociągowej,
- rewizje sieci rozprowadzających przy użyciu technik telewizyjnych,
Doświadczona kadra pracownicza jest do Państwa dyspozycji i doradza w sprawach związanych z przetwarzaniem odpadów.

Posiadamy CERTYFIKAT ISO 9001:2008 obejmujący świadczenie usług w zakresie oczyszczania zbiorników i kanalizacji, transportu i utylizacji odpadów ważny do 22 kwietnia 2015.

Skrócona oferta Port Service

- czyszczenie zbiorników balastowych,
- czyszczenie zbiorników ropopochodnych,
- mycie ładowni,
- odpady medyczne i weterynaryjne,
- przeterminowane środki ochrony roślin,
- opakowania zanieczyszczone i zawierające substancje niebezpieczne,
- osady z czyszczenia zbiorników,
- niszczymy towary pod nadzorem celnym i skarbowym,
- oczyszczamy wody z substancji ropopochodnych,
- oczyszczamy wody z innych substancji niebezpiecznych,
- powstających z poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego,
- odbiór oraz przechowanie paliwa z jednostek morskich w porcie oraz na redzie, wiecej

Dodatkowo naszym klientom zapewniamy:


- odbiór odpadów w sytuacjach nagłych (awaryjnych, rozlewy, wycieki),
- indywidualnie dopasowany harmonogramów odbiorów,
- gwarantujemy stałe terminy odbioru odpadów (podpisanie stałej umowy),
- usługi spersonalizowane z uwzględnieniem produkcji klienta,
- działania interwencyjne techników-chemików na obiektach przemysłowych,
- audyty, doradztwo i zarządzanie wytwarzanymi odpadami.

Port Service Port Service Port Service Port Service Port Service Port Service
Logo Blum ISO 9001:2008
"Port-Service" Sp. z o.o.
ul. Mjr H. Sucharskiego 75 80-601 Gdańsk
telefon: sekretariat: (+48 58) 343 79 77, 343 69 51, 343 78 30 tel.kom.: 0 602 338 543 Fax (+48 58) 343 74 02 E-mail portservice@portservice.com.pl
© copyright by Port Service 2013

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!