W dniu 1 października 2019 r. Radio Gdańsk wyemitowało rozmowę z kandydatem do parlamentu RP Panem Tomaszem Rakowskim dotyczącą przyszłości naszego zakładu. 

Brak podstawowej wiedzy o roli naszego zakładu w województwie Pomorskim i próba przeniesienia odpowiedzialności za dyskomfort zapachowy mieszkańców dzielnicy przemysłowej skłoniły Port Service do wyjaśnienia kwestii zasadności postulatów działaczy społecznych z dzielnicy Nowy Port. 

Z pełną treścią wyjaśnień można zapoznać się tutaj.