ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – Środowisko i Jakość jako zasadnicze kierunki doskonalenia

Port Service w dniach 11 i 12 kwietnia 2018 r. poddał się audytowi przeprowadzonemu przez prestiżowe biuro BUREAU VERITAS Polska sp. z o.o. w zakresie wdrożenia i stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według normy ISO 9001 : 2015 i ISO 14001:2015. Przyjęcie sytemu opartego na normach jakościowej i środowiskowej jest dla spółki Port [...]