Każda gałąź przemysłu wytwarza odpady, które wymagają zabezpieczenia i zutylizowania. Port Service doskonale rozumie potrzeby swoich partnerów biznesowych i łączy ich zaspokojenie z działaniami proekologicznymi.

Ponad 200 przedsiębiorstw na Pomorzu korzysta ze wsparcia Port Service przy usuwaniu odpadów powstających w czasie prowadzenie codziennej działalności. Dla gdańskiego zakładu utylizacji odpadów szczególnie ważne jest zapewnienie swoim partnerom biznesowym sprawnej i skutecznej obsługi. Jest to ważne nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, ale także ze względu na ochronę środowiska naturalnego.

Warto pamiętać, że z usług spalarni odpadów korzystają branża medyczna i farmaceutyczna, ale także przemysł stoczniowy, chemiczny czy petrochemiczny. Tym samym to od sprawności i rzetelności Port Service zależy bezpieczeństwo ekologiczne naszego regionu.