Pozwolenie Zintegrowane 13.03.2015 r..2

Pozwolenie Zintegrowane 13.03.2015 r

Port Service Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, wydanym na czas nieoznaczony. Obecnie obowiązuje tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego wydany decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7222.143.2014/2015.ES z dnia 13.03.2015.

Pozwolenie zintegrowane zezwala na eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów oraz prowadzenie usług odbioru, transportu, unieszkodliwiania i\lub odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Aktualnie Spółka współpracuje z ok. 200 podmiotami z branży przemysłowej z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego; zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Warty podkreślenia jest fakt, iż Port Service funkcjonuje w rejonie portowym gdzie, dzięki dogodnej lokalizacji, świadczyć może usługi niezbędne dla przemysłu morskiego i stoczniowego, czyli branży strategicznej dla regionu. Od wielu lat Port Service jest głównym partnerem Gdańskiej Stoczni Remontowej która, za pośrednictwem firm odpowiedzialnych za remonty statków, przekazuje Spółce odpady z czyszczenia i płukania zbiorników (w tym zużyte oleje, płyny chłodnicze, szlamy etc.)

Działania podejmowane przez Port Service obejmują także przetwarzanie niebezpiecznych odpadów płynnych z zakładów przemysłowych, które jeszcze do niedawna przekazywane były w całości do miejskich oczyszczalni. Zmiana przepisów prawnych wymogła na wytwórcach zagospodarowanie odpadów w profesjonalnych oczyszczalniach. W skali roku liczba przetwarzanych przez zakład odpadów płynnych oscyluje w granicach 30.000 ton.

Spółka Port Service jest również odpowiedzialna za utylizację odpadów medycznych pochodzących z największych szpitali z terenu województwa pomorskiego (m. in. Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Słupska), a także z części szpitali znajdujących się w województwie zachodniopomorskim, ponieważ tamtejsza instalacja nie posiada wystarczających mocy przerobowych. Z usług spalarni korzystają także zlokalizowane w Trójmieście przychodnie oraz gabinety lekarskie i kosmetyczne (razem ok. 5000 punktów) a także gabinety weterynaryjne.