Z okazji Dnia Dziecka, w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, agencja „Prekursor Artystyczny” z udziałem „Bamm Bamm Theatre” zorganizowała dzieciakom animacje i interaktywne widowisko pt.: „KRECI ECIK I EKOKOLEDZY”.

Port Service, zainspirowany działalnością artystyczną wspiera inicjatywy promujące wiedzę o środowisku w którym żyjemy i rozwijamy się. Jesteśmy pewni, że poprzez promowanie proekologicznych zachowań wśród najmłodszych osiągniemy większe efekty zdrowego społeczeństwa w przyszłości.
To właśnie nasze dzieciaki są siłą napędzająca nas do działania na rzecz zapewnienia równowagi w środowisku naturalnym człowieka.

Dyplom Krecik Ecik i Ekolodzy