Odpady niebezpieczne wytwarza, bez wyjątku, każde gospodarstwo domowe!

Za każdym razem gdy wyrzucamy opakowania po środkach chemicznych (np. płynach do naczyń), zużyte kosmetyki lub ich resztki, kleje, farby, lakiery, opakowania po aerozolach czy po środkach ochrony roślin; gdy zanosimy do apteki przeterminowane leki (lista jest naprawdę długa) sami stajemy się wytwórcami odpadów niebezpiecznych.

Wszystkie odpady wytworzone przez Gdańszczan (komunalne i niebezpieczne), zostają odebrane przez pracowników ZU Szadółki i po przewiezieniu na miejskie wysypisko poddane segregacji. Odpady komunalne pozostają na wysypisku, zaś te klasyfikowane jako niebezpieczne i  stanowiące zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi trafiają do Port Service.