Nie ma fizycznej możliwości, aby w trakcie procesu spalania, bez wygaszenia instalacji, usunąć lub „wyłączyć” którykolwiek z filtrów albo emitować gazy spalinowe inną drogą („obejść filtry”).

Filtry demontowane są wyłącznie w celu ich wymiany bądź oczyszczenia, przy użyciu specjalistycznego sprzętu (elektrofiltr waży 200 ton), i są montowane przed powtórnym uruchomieniem instalacji (bez nich instalacja nie może być fizycznie uruchomiona). Do wymiany filtrów niezbędne jest wygaszenie całej instalacji oraz jej ostudzenie (temperatura spalania to 1100 stopni C). Proces wygaszania trwa minimum 12 godzin, a ponowne uruchomienie instalacji zajmuje tyle samo czasu.

Gdyby któryś z elementów systemu oczyszczania uległ awarii w trakcie spalania, automatycznie uruchomiony zostanie system blokujący możliwość podawania odpadów do pieca. Analogiczna sytuacja miałaby miejsce, gdyby ktoś próbował odłączyć którykolwiek z filtrów, co podkreślamy nigdy się nie wydarzyło.