Port Service jest jednym z najczęściej kontrolowanych zakładów w województwie pomorskim dzięki czemu zyskują Państwo 100% pewność, że wszystkie procesy, które mają miejsce w zakładzie, przebiegają w zgodzie z restrykcyjnymi przepisami.

Organy uprawomocnione do kontroli (np. WIOŚ) mogą dokonywać „kontroli planowej”, o której muszą informować zakład z wyprzedzeniem, jak i w „trybie interwencyjnym” bez informowania pracowników czy kierownictwa. W latach 2012 – 2016 w Spółce Port Service przeprowadzono ponad 30 niezapowiedzianych kontroli.