Obecnie Spółka współpracuje z ok. 200 podmiotami z branży przemysłowej zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego.

Port Service jest odpowiedzialne za utylizacje odpadów niebezpiecznych wytworzonych głównie przez stocznie, przemysł rafineryjny i chemiczny, infrastrukturę portową, firmy zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem złóż ropy i gazu, oraz  przedsiębiorstwa eksploatujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Odpady medyczne dostarczają do Port Service największe pomorskie szpitale, mniejsze placówki medyczne a także prywatne laboratoria, gabinety lekarskie, stomatologiczne i kosmetyczne (ok. 5000 punktów) oraz weterynaryjne.

Port Service utylizuje też odpady niebezpieczne wytworzone przez każde gospodarstwo domowe i przekazane do spalarni po wstępnej selekcji przez  ZU Szadółki.