Spółka Port Service systematycznie utylizuje kolejne partie pochodzącej z Ukrainy ziemi zanieczyszczonej agrochemikaliami. Wcześniej (t.j. w grudniu 2016 roku) zutylizowana została cała ziemia zawierająca rakotwórcze HCB. Na dzień 1 kwietnia 2017 roku stan magazynowanych odpadów o kodzie 02 01 08 wyniósł 999,124 Mg.

Całkowite unieszkodliwienie ww. odpadów planowane jest w trzecim kwartale 2017 roku.