Kara finansowa, o której donosiły media na początku zeszłego roku, w kwocie powyżej 8 mln złotych, wynikała z błędnej interpretacji przepisów.

Urzędnicy z automatu przekwalifikowali magazynowanie odpadów powyżej okresu 3 lat na „składowanie odpadów niebezpiecznych  w miejscu do tego nieprzeznaczonym” co było zabiegiem niezgodnym z obowiązującą wykładnią prawno-formalną.