Poczucie odpowiedzialności za czyste środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń zintegrowało działania liderów krajowego sektora termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Owocem determinacji jest powołanie do życia organizacji, którą nazwano Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Środowiska (ZPZTPO) z siedzibą w Poznaniu ul. Karpia 27/C.

Wyznaczone przez związek cele i zadania posłużyć mają kreowaniu i upowszechnianiu najwyższych standardów gospodarowania odpadami.

Działalność związku ma stworzyć płaszczyzną do wspólnego, merytorycznego dialogu społecznego oraz przyczynić się do tworzenia spójnego i równego prawa w obszarze ochrony środowiska.

Port Service został członkiem nowo utworzonego związku co postrzegamy jako wyróżnienie, które zobowiązuje do dalszej intensywnej pracy.

Więcej informacji na temat działalności związku, celów i misji można uzyskać pod adresem: www.zpztpo.pl