Port Service Sp. z o.o.
ul. MJR H. Sucharskiego 75
80-601 Gdańsk, Poland

Formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: „Port Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Mjr. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk, adresu email dla celów kontaktowych.

Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłanym zapytaniem w formularzu kontaktowym, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane, w tym przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować na wyżej podany adres.

Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych.

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w danym państwie w przypadku uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu skontaktowania się z nadawcą zapytania, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi ten kontakt.

Biuro zarządu

tel. +48 58 343 79 77
fax. +48 58 343 74 02
e-mail: portservice@portservice.com.pl

Dział Sprzedaży

tel. +48 58 343 61 06
mobile: +48 608 006 165
e-mail: jbroda@portservice.com.pl

tel. +48 58 343 61 06
mobile: +48 600 063 215
e-mail: atukalska@portservice.com.pl

Jarosław Broda
Kierownik Działu
Sprzedaży

Alicja Tukalska
Specjalista ds.
zamówień publicznych i sprzedaży

Dział Ewidencji i Ochrony środowiska

mobile: +48 666 027 115
e-mail: mmedyk@portservice.com.pl

Małgorzata Mędyk
Specjalista ds.
ochrony środowiska

Media

e-mail: media@portservice.com.pl

Laboratorium i Oczyszczalnia Wód Balastowych

mobile: +48 664 156 977
e-mail: dsiwicki@portservice.com.pl

Daniel Siwicki
Kierownik

Pion Techniczny

tel. +48 58 343 74 05
mobile: +48 608 657 315
e-mail: leszekf@portservice.com.pl

Leszek Fiutka
Kierownik

Stacja Termicznej Obróbki Odpadów

tel. +48 58 343 74 12
mobile: +48 661 618 005
e-mail: wmendalka@portservice.com.pl

Wojciech Mendalka
Kierownik