Utylizacja odpadów to poważne przedsięwzięcie, którego nie każdy może się podjąć, codziennie – w gospodarstwach domowych, fabrykach i szpitalach– powstają ich ogromne ilości. Nie mogą one być składowane na składowiskach z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ratunkiem dla środowiska stają się spalarnie odpadów.

Spalanie odpadów należy do najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych sposobów ich utylizacji. Produkty spalania to substancje nie stanowiące zagrożeń, bezpieczne dla otoczenia. Z utylizacji odpadów w wysokiej temperaturze korzysta szereg instytucji i podmiotów z różnych dziedzin gospodarki.

Odpady przekazuje do spalenia branża medyczna i farmaceutyczna, która – szczególnie w czasie pandemii COVID-19 – musi utylizować niebezpieczne pozostałości po leczeniu pacjentów i kontakcie z m.in. z koronawirusem.

Choć nie mówi się o tym zbyt często, z usług spalarni odpadów korzystają także służba celna i policja niszcząc w ten sposób nielegalne towary sprowadzane na rynek krajowy, narkotyki czy środki odurzające.

Naturalnie w wysokiej temperaturze spalane są również odpady z przemysłu ciężkiego, w tym pozostałości po remontach i budowie statków, po przeróbce ropy naftowej czy nawozach sztucznych. Jednak odpadów niebezpiecznych nie brakuje także w każdym gospodarstwie domowym – to kleje, lakiery czy przeterminowane leki.

Z dobrodziejstw spalarni śmieci korzysta zatem wiele sektorów gospodarki, ale przede wszystkim korzysta z nich społeczeństwo i środowisko – produkty spalania nie stanowią zagrożenia dla środowiska.