Na start nowego roku szkolnego w SP nr 72 w Gdańsku Stogach zorganizowany został konkurs o bardzo prostym, ale wymownym haśle. Rozbudzenie w umysłach najmłodszych kreatywnego myślenia oraz dawanie drugiego życia przedmiotom, którymi się otaczamy to zasadnicze cele zabawy.  Nadrzędnym, wydaje się jednak popularyzowanie zachowań chroniących środowisko.

Od nas i naszych dzieci zależy, jak poradzimy sobie z górami produkowanych w gospodarstwach domowych śmieci. Czy ograniczymy nasz pęd do kupowania nowych przedmiotów bez względu na to czy naprawdę je potrzebujemy?

Dzieci udowodniły, że potrafią wydobyć nowy potencjał z wydawałoby się już nieprzydatnych przedmiotów i materiałów.  Bawią się i czerpią przyjemność z wymyślania nowej ich użyteczności.

Zarząd Port Service, zgodnie z przyjętym porozumieniem wspomagającym działalność edukacyjną związaną z ochroną środowiska, ufundował upominki dla uczniów z najlepszymi pomysłami. Ślubowanie klas I było świetną okazją do uroczystego ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

Gratulujemy laureatom konkursu!!!!  Nauczycielom dziękujemy za ciągłe zaangażowanie w kształtowanie postaw prośrodowiskowych