Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 72 w Gdańsku Stogach Pan Artur Jastrząb, zainspirowany pasją Pana Henryka Polańskiego, zrealizował długoletnie marzenia i utworzył dla dzieci i młodzieży miejsce, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności i spędzać wolny czas.
Nowa pracownia dydaktyczna „GROTEKA” już działa w szkole podstawowej.
Miejsce to, poprzez zgromadzone w nim przedmioty dydaktyczne ma służyć w poznaniu obiektywnej rzeczywistości i umożliwić jej użytkownikom nabywanie umiejętności jej przekształcania. Będzie ona stanowić bardzo ważny element w procesie kształcenia i zwiększy efektywność edukacji dzieci i młodzieży.
Port Service sp. z o.o. poprzez swój udział w tworzeniu „GROTEKI” dostrzega szanse rozwoju dla młodych ludzi poprzez wykorzystanie różnych technik nauczania – uczenia się. Jesteśmy pewni, że to miejsce na długo wpisze się w działalność szkoły i będzie służyć wszystkim przez długie lata.
Gratulujemy pomysłu, do realizacji którego mogliśmy dołożyć cegiełkę.
Dla zainteresowanych więcej informacji w publikacji Portalu Gazeta Morska pod tym linkiem.