Odnosząc się do powtarzanych przez media wypowiedzi przedstawicieli Pana Prezydenta Miasta Gdańska, a w szczególności wypowiedzi Pana Wiceprezydenta Gdańska dotyczących, jakoby zakazano Port Service sp. z o.o. wydania decyzji na składowanie odpadów pochodzących z Gostynina, w załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości pismo wnoszące o sprostowania nieprawdziwych informacji.