Problematyka odpadów medycznych powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, była przez lata spychany na margines. Jednak w kręgach ekspertów, specjalistów i organów nadzorujących gospodarkę odpadami medycznymi dostrzeżono istotną wagę zagadnienia.

Kolejna, druga edycja ogólnokrajowej konferencji dotyczącej właśnie postępowania z odpadami medycznym, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć, zorganizowano w dniach 14-16 maja 2019 r. w Bydgoszczy. Wydarzenie zostało przyjęta przez środowisko branżowe z entuzjazmem. 

Na konferencji, między innymi poruszono istotne problemy takie jak: zagrożenia związane z powstawaniem odpadów medycznych oraz zapewnienie ich właściwego unieszkodliwienia.

Termiczne przekształcania odpadów medycznych w wyspecjalizowanych instalacjach, których niestety jest ciągle za mało to ważny element w całym łańcuchu gospodarowania tymi odpadami. Na terenie niektórych województw, istniejące instalacje spełniające rygorystyczne wymagania, nie dysponują możliwością unieszkodliwienia wszystkich wytworzonych odpadów medycznych. Odmiennie, na terenie innych województw w ogóle nie ma instalacji, które unieszkodliwiłyby odpady medyczne. Konieczność ich przemieszczania, często na dalekich trasach, powoduje zagrożenie środowiska.

O tych i innych ważnych, również z punktu widzenia każdego z obecnych i przyszłych pacjentów, problemach, o których dyskutowano można przeczytać otwierając poniższy link do artykułu.

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/relacje-z-konferencji/archiwum-konferencji/news/konferencja-postepowanie-z-odpadami-medycznymi/