Port Service wspiera mieszkańców Pomorza w walce o czystsze środowisko, a tym samym w trosce o ich zdrowie i życie. Działająca w Gdańsku firma zajmująca się utylizacją odpadów stale podkreśla, że istotą jej obecności w Polsce Północnej jest misja społeczna, jaką pełni. W trudnych czasach globalnej pandemii, to właśnie Port Service przejęła na siebie odpowiedzialność za utylizację zakaźnych i niebezpiecznych odpadów medycznych. Ale Port Service służy społeczeństwu każdego dnia, bo w każdym gospodarstwie domowym powstają odpady w tym również odpady niebezpieczne.

Farby, lakiery, smary, środki ochrony roślin, zużyte baterie czy akumulatory. Co dzień stykamy się z pozornie prostymi przedmiotami użytku domowego, które nie tylko stwarzają niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia, ale także potężne zagrożenie ekologiczne.

Świetlówki, środki dezynfekcyjne, termometry rtęciowe, zużyte tonery do drukarek. Każdego dnia wykorzystujemy w naszej pracy i w warunkach domowych szereg odpadów mających naprawdę niebezpieczny charakter. Część z nich jest toksyczna, część łatwopalna. Inne znowu posiadają właściwości rakotwórcze lub trwale odkładają się w naszych organizmach i środowisku.

Jak powinniśmy postępować aby zapobiegać niekorzystnym wpływom jakie powodują odpady niebezpieczne powstające w naszym otoczeniu ?

– Rozpuszczalniki, lakiery, zużyte pędzle malarskie, aerozole, stary sprzęt elektroniczny czy wyeksploatowane źródła światła, a także baterie, akumulatory czy przeterminowane leki powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – mówi Anna Lewandowska, rzecznik prasowy Port Service. – Wyrzucając tego typu przedmioty do ogólnych pojemników z pozostałymi odpadami szkodzimy środowisku i ryzykujemy zdrowiem nas samych i naszych najbliższych.
Z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, te niebezpieczne pozostałości trafiają do gdańskiej firmy Port Service. Co roku Port Service przyjmuje setki tysięcy kilogramów komunalnych odpadów niebezpiecznych pochodzących z Trójmiasta i gmin ościennych. Dodatkowo utylizuje odpady pochodzące z urzędów celnych i administracji publicznej.

– W 2020 roku Port Service przyjął około 350 Mg (350 000 kg) odpadów komunalnych niebezpiecznych z Pomorza. Zutylizowaliśmy także około 7000 Mg odpadów niebezpiecznych z przemysłu stoczniowego. Około 4000 Mg odpadów z przemysłu chemicznego i farmaceutycznego oraz około 4000 Mg odpadów medycznych w tym pochodzących z leczenia i hospitalizacji chorych na COVID-19 – podkreśla Anna Lewandowska.

Odpady termicznie unieszkodliwiane w Port Service przestają szkodzić środowisku. Zastosowany w procesie unieszkodliwiania, prowadzonym przez spółkę, wielostopniowy system oczyszczania gazów, wysoka temperatura spalania, 90 % redukcja masy odpadów sprawia, że nasze otoczenie i my sami możemy czuć się bezpieczni.