Port Service posiada kompleksową ofertę usług, uwzględniającą wszystkie aspekty zarządzania odpadami zaś indywidualne podejście pozwala nam precyzyjnie dobrać rozwiązania do potrzeb klienta.

Odbierając odpady przejmujemy pełną odpowiedzialność za ich właściwe zagospodarowanie.

Mamy możliwości szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych i podejmowania interwencji przez wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników.

Termiczne unieszkodliwianie

Stosowany proces D10 wraz z odzyskiem energii – proces R1, prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie pełnego bezpieczeństwa ekologicznego.

Oczyszczanie w oczyszczalni ścieków przemysłowych

Stosowany proces R12 prowadzony jest w celu wykorzystania substancji powstałej z odzysku do celów technologicznych.

Zapewniamy obsługę w zakresie

dodatkowo oferujemy skup

  • olejów silnikowych
  • olejów przekładniowych,
  • olejów smarowych
  • olejów transformatorowych