W dniu 16 maja, powodowani troską o przepływ i wysoką jakość informacji dotyczących przedsiębiorstwa, wystosowaliśmy list do Radnych Miasta Gdańska. Jego nadrzędnym celem jest dostarczenie aktualnych informacji o Spółce pełniącej strategiczną rolę w regionie. Jednocześnie Radni otrzymali od Zarządu Spółki zapewnienie, że jeśli tylko wyrażą taką wolę, Port Service raz w roku przesyłać będzie krótki raport ze swojej działalności. Wierzymy, że rzetelne informacje z samego źródła umożliwią merytoryczną dyskusję odnośnie kontekstu działalności Port Service.

 ściągnij plik