Sprawny odbiór i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów to nasza dewiza, którą mogliśmy urzeczywistnić wspierając Narodowe Muzeum Morskie.

Ważnym aspektem działalności Port Service jest udzielanie konkretnej pomocy, która obejmuje w szczególności zagospodarowanie odpadów zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Adresatami naszych możliwości technologicznych i organizacyjnych są również zarządzający obiektami użyteczności publicznej na terenie Miasta Gdańsk.

Podziękowania złożone naszej firmie przez Pana Dyrektora Muzeum są dla nas cennym dowodem na istnienie zapotrzebowania na profesjonalne usługi chroniące środowisko oraz aprobatę społeczną prowadzonej działalności.