Przyjęta przez Port Service Sp. z o.o. Polityka Jakości wyznacza główny kierunek rozwoju Spółki i jednocześnie odpowiada za przyjęte przez nią systemowe rozwiązania. Jej nadrzędnym celem jest osiągnięcie i utrzymanie satysfakcji naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Nieustanne podnoszenie kompetencji personelu, doskonalenie prowadzonych procesów oraz stosowanie restrykcyjnych systemów zabezpieczeń powoduje, że Port Service utrzymuje najwyższe standardy krajowe i zagraniczne, od lat ciesząc się zaufaniem swoich Klientów.

IMG_20160512_0001Spółka Port Service wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością według standardu ISO 9001:2008. Certyfikowane działania obejmują m.in.

 

  • zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania odpadów
  • utrzymanie infrastruktury w jak najwyższej gotowości
  • inwestycje w modernizację, rozbudowę i przebudowę eksploatowanych instalacji do przetwarzania odpadów
  • inwestycje w zasoby techniczne umożliwiające powiększenie zdolności obsługi zawartych umów i realizowanych zleceń
  • zapewnienie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji personelu