Pomorski Klub Hokejowy 2014 przedstawił się nam jako dynamicznie działające grono pasjonatów, którzy chcą i potrafią wdrożyć w życie idee aktywnego spędzania wolnego czasu. Osiągnięte przez klub sukcesy, zachęciły Zarząd Port Service do udziału w przedsięwzięciach stwarzających szansę
i możliwości na zdrowy tryb życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Uważamy, że umocnienie pozycji hokeja na lodzie wśród dyscyplin powszechnie wybieranych w celach czynnego uprawiania sportu jest naszym wspólnym celem.

Port Service postanowił wesprzeć finansowo program Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 na rozwój i popularyzację tej dyscypliny sportu, aby mieszkańcom naszego regionu umożliwić szerszą dostępność do aktywności fizycznej na lodowisku.

Jesteśmy przekonani, że przekazane środki finansowe pomogą zrealizować zaplanowane cele.

Życzymy sukcesów !!!!!!!!!!