Od kilkudziesięciu lat marka Port Service obecna jest na Pomorzu. Utylizacja odpadów – w tym odpadów niebezpiecznych – to jeden z kluczowych aspektów troski o środowisko naturalne. Ale Port Service to znacznie więcej. Od początku swojego działania, firma stawia przed sobą nadrzędny cel – służbę lokalnej społeczności.

Port Service to jedna z nielicznych firm w Polsce zajmujących się zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i posiadająca specjalistyczne instalacje spełniające rygorystyczne wymagania prawne. Codzienna praca firmy okazała się niezbędna w obliczu walki z pandemią COVID-19, kiedy właśnie Port Service zajmował się likwidacją pozostałości po diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z koronawirusem.

Jednak Port Service oprócz podstawowej działalności na rzecz ochrony środowiska angażuje się w różne sfery życia społecznego. Wspiera inicjatywy edukacyjne, kulturalne i artystyczne oraz akcje charytatywne.

Od wielu lat Port Service ściśle współpracuje ze, stowarzyszeniami i fundacjami, przekazując na ich potrzeby środki finansowe i materialne.

Port Service ze szczególną troską pochyla się nad najmłodszymi pacjentami pomorskich szpitali. Dzięki zaangażowaniu firmy, tylko w 2020 roku możliwa była organizacja widowiska artystycznego dla dzieci w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku oraz dla najmłodszych pacjentów szpitala w Wejherowie.

Wspierając lokalny sport, Port Service zaopatruje w stroje sportowe Akademię Piłkarską w Baninie, a także organizuje szereg akcji pomocowych dla lokalnych szkół – od przekazywania i fundowania nowoczesnego wyposażenia klas, auli czy bibliotek, po zapewnienie – w czasie pandemii COVID-19 – stanowisk i preparatów do dezynfekcji rąk.
Działania Port Service skierowane są tam, gdzie oczekują ich mieszkańcy regionu. Dzięki temu marka wypełnia zobowiązanie społeczne, jakie postawiła przed sobą.