Nielegalne magazyny i składowiska odpadów niebezpiecznych stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludzi. Pracownicy Port Service wielokrotnie uczestniczyli w usuwaniu tzw. dzikich wysypisk, na których niezgodnie z prawem próbowano pozbyć się odpadów niebezpiecznych. Tym razem zlikwidowanie nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych w miejscowości Adamowo w Gminie Wolsztyn, w ramach realizacji zamówienia publicznego, powierzył Port Service sp. z o.o. Związek Międzygminny „OBRA”.

W listopadzie nasza firma usunęła, przetransportowała i unieszkodliwiła poprzez termiczną obróbkę 581,00 Mg odpadów niebezpiecznych, które magazynowane były bez zezwolenia i w sposób stwarzający zagrożenie ekologiczne. Prace prowadzone były pod nadzorem przedstawicieli gminy i prokuratury. Zadanie realizował zespół specjalistów i doświadczonych pracowników naszej spółki.

Zakończone przedsięwzięcie przyniosło wymierne korzyści dla mieszkańców Adamowa, którzy teraz mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo.