W codziennym życiu spotykamy na swojej drodze osoby, które angażują się w pomoc innym ludziom. Cenimy takie starania i dostrzegamy konieczność angażowania się w akcje celowane dla zaspokojenia konkretnych, często podstawowych potrzeb. Dlatego z przyjemnością odpowiedzieliśmy na akcję „Fundacji UPGRADE” wspierając inicjatywę bezpośredniej pomocy rodzinom ubogim będącym pod opieką MOPS w Gdyni.
Jesteśmy przekonani, że zorganizowana przez fundację akcja „KIERUNEK ŚWIĘTA” przyniosła podopiecznym wiele radości i poczucie, że w trudnych życiowych sytuacjach nie pozostaną sami.

Podziękowania