Umożliwić, osobom zaniepokojonym swoim stanem zdrowie, szybki i bezpieczny dostęp do diagnostyki medycznej to w obecnej sytuacji epidemicznej istotne ogniwo w zwalczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń. Taką rolę ma spełnić działające już w Gdańsku centrum poboru prób do testów na obecność COVID-19 drive-thru powstałe przy współpracy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z organami
samorządowymi i rządowymi oraz dzięki studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Działalność centrum wiąże się również z powstawaniem odpadów zakaźnych, które w sposób bezpieczny należy magazynować w miejscu powstania, transportować i unieszkodliwiać, aby skutecznie zamknąć możliwe drogi rozwoju choroby i utrzymać wysoki poziom warunków sanitarnych.

Port Service jako firma odpowiedzialna społecznie włącza się w projekt realizowany przez UCK
i bezpłatnie przejęła na siebie obowiązek zagospodarowania wszystkich powstałych w centrum pobrań odpadów. Podstawiono specjalistyczne pojemniki do magazynowania zakaźnych odpadów a transport i ich unieszkodliwianie jest realizowane na bieżąco.

Czujemy się odpowiedzialni za zabezpieczenie epidemiczne naszego regionu i włączamy się czynnie w walkę z koronawirusem.
Port Service działa nie tylko dla ochrony środowiska, ale również dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.