Zaangażowanie w walkę z pandemią i aktywność wśród społeczności lokalnej to wyzwania, jakie Port Service stawia przed sobą każdego dnia. Doceniają je ci, którym pomaga gdańska spółka, ale doceniają je również instytucje i organizacje, które troszczą się o rozwój Pomorza. Za działania podjęte 2021 roku, Port Service został wyróżniony tytułem Pomorski Pracodawca Roku przyznanym przez „Pracodawców Pomorza”.

Nagroda specjalna Pomorskiego Pracodawcy Roku przyznana przez organizację Pracodawcy Pomorza trafiła do Port Service „za aktywny udział w walce z COVID-19” w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zakażonych z blisko 5000 podmiotów medycznych n a terenie województwa. Organizatorzy konkursu dostrzegli fakt, iż w ciągu minionych 12 miesięcy Port Service zutylizował przeszło 7 milionów kilogramów materiału skażonego koronawirusem, a tym samym zabezpieczył ciągłość pracy pomorskiej służby zdrowia.

List gratulacyjny do prezesa Port Service wystosował Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

– Z prawdziwą przyjemnością składam Panu oraz wszystkim współpracownikom serdeczne gratulacje z okazji zdobycia Nagrody Specjalnej w konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2021 – pisze Marszałek Województwa. – Utylizacja niebezpiecznych odpadów to problem, z którym mierzą się wszystkie społeczeństwa. Stosowane są nowoczesne technologie, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód. Na każdym etapie transportu i magazynowania odpadów niebezpiecznych konieczne jest zachowanie rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Państwu się to udaje, a to przekłada się na większy komfort obsługiwanych firm i bezpieczeństwo nas wszystkich – podkreślał Mieczysław Struk w liście skierowanym do Port Service.

Dla Port Service to niezwykle ważne wyróżnienie, jako że przyznane zostało przez kapitułę konkursu organizowanego przez stowarzyszenie dbające o biznesowy rozwój regionu. Pracodawcy Pomorza to bowiem największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego.

– Nagroda ta powinna być zadedykowana wszystkim którzy dbali o gospodarkę odpadami zakaźnymi. Począwszy od medyków przez personel utrzymujący porządek w szpitalach , firmy transportujące a kończąc na pracownikach zakładu unieszkodliwiania odpadów. Jeżeli definicją ochrony środowiska jest zestaw idei i procesów dostarczających gwarancji ochrony biosfery to firma Port Service w 100 procentach wpisała się w te założenia, po raz kolejny dostarczając gwarancji bezpieczeństwa epidemiologicznego dla Gdańska i całego Pomorza – podkreśla Paweł Król, przedstawiciel zarządu Port Service. – Ufam ze dzięki temu wyróżnieniu wzrośnie świadomość roli jaka pełnią zakłady gospodarowania odpadami przemysłowymi w otaczającym nas środowisku. Należy pamiętać że to my – konsumenci – odpowiadamy za wytwarzanie odpadów a nie firmy które zajmują się ich zagospodarowaniem. Brak firm o takim profilu nie doprowadzi do zredukowania ilości odpadów w środowisku, a wręcz przeciwnie spowoduje wzrost ilości nielegalnych składowisk – dodaje.

Tytuł Pomorski Pracodawca Roku przyznawany jest firmom przyjaznym pracownikom i otoczeniu oraz mającym korzystny wpływ na rozwój gospodarczy Polski i regionu.

Nagroda Specjalna Pomorski Pracodawca Roku

List Gratulacyjny