Zbiorniki stanowią integralną część funkcjonującej na terenie Port Service oczyszczalni ścieków przemysłowych w tym zaolejonych pochodzących z czyszczenia zbiorników statków, separatorów na stacjach paliw i parkingach. Odzyskiwany olej stanowi surowiec i jest wykorzystywany jako paliwo zastępcze w instalacji Stacja Termicznej Obróbki odpadów (TOO).