Port Service w trosce o obawy społeczeństwa dotyczące prowadzonej działalności, chciałoby uspokoić mieszkańców Gdańska i przekazywać wiarygodne, nie przekształcone przez media i polityków informacje, dotyczące postępowania z przyjmowanymi do unieszkodliwienia odpadami, a w szczególności pochodzącymi z miejscowości Gostynin.

W związku z powyższym informujemy:
Odpady przyjmujemy w postaci płynnej i stałej. Odpady w postaci płynnej charakteryzują się odczynem kwaśnym (np. kwas solny), obojętnym (zawierające substancje ropopochodne) oraz zasadowym (np. ług sodowy). Odpady stałe to głównie odpady poszlifierskie oraz puste opakowania z tworzyw sztucznych zanieczyszczone olejami i farbami.
Do dnia 28 sierpnia 2018 r. Port Service przyjął 193 Mg (ton) wyżej wymienionych odpadów.
Odpady transportowane są w specjalistycznych opakowaniach zabezpieczających przed uwolnieniem do środowiska, transportem ADR, które po rozładunku trafiają do wydzielonej kwatery o szczelnym podłożu. Odpady są na bieżąco unieszkodliwiane przez spalenie w instalacji Termicznej Obróbki Odpadów. Nadzór nad procesem unieszkodliwiania prowadzony jest 24 godziny na dobę, przez wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczną aparaturę. Wszystkie działania mające na celu unieszkodliwienie wspominanych odpadów, są prowadzone z zachowaniem obowiązujących norm. Nie ma powodów do obaw.