W dniu 21 czerwca 2018 r. podpisaliśmy Porozumienie z placówkami edukacyjnymi Nowego Portu, Przeróbki i Stogów. Celem współpracy jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie podwyższania poziomu świadomości ekologicznej i wykształcenia praktyki pro środowiskowej wśród dzieci i młodzieży naszego miasta Gdańsk. To co możemy i powinniśmy zrobić to zapewnić kolejnym pokoleniom szansę na świadome i racjonalne korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Dlatego widzimy potrzebę wspierania się w przedsięwzięciach, które posłużą osiągnięciu założonego celu. Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie zaowocuje realizacją ciekawych projektów ukierunkowanych na potrzeby zaspakajania wiedzy młodego pokolenia.

Relację z wydarzenia skomentował portal Gazeta Morska pod adresem:

http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/port-service-edukuje-ekologicznie-teraz-takze-w-szkolach.html