Składowanie i utylizacja to dwie różniące się od siebie kategorie gospodarki odpadami. Podobieństw jest niewiele, a różnice – także dla środowiska naturalnego ogromne. Warto zatem wiedzieć, co dzieje się z odpadami, które generują gospodarstwa domowe i z tymi, które generuje przemysł.

Spalanie odpadów sprawia, że do środowiska trafiają nieszkodliwe gazy lotne, a zutylizowane w ten sposób śmieci redukują swoją masę o 90 procent – takiej właśnie części pozbywamy się niszcząc odpady w temperaturze 1100 stopnic Celsjusza. Składując je przechowujemy je w ziemi, skąd nieczystości mogą przedostać się do gleby i skazić atmosferę lub wody gruntowe.

Dlatego tak ważna jest rola zakładów utylizacji odpadów zlokalizowanych w danym regionie. To właśnie tego typu jednostki dysponują specjalistycznym sprzętem pozwalającym na spalanie odpadów niebezpiecznych w wysokiej temperaturze. Ich bliskość to duża zaleta – są nieszkodliwe ekologicznie, podlegają bowiem częstym kontrolom, ścisłym normom i restrykcjom, a jednocześnie sprawiają, że odpadów niebezpiecznych nie trzeba transportować na duże dystanse, co naturalnie generuje dodatkowe ryzyko ich uwolnienia do środowiska.

Dowiedz się więcej o roli spalarni odpadów z infografiki.