8 czerwca 2016 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku uchyliło zaskarżoną przez Spółkę Port Service decyzję dotyczącą naliczenia kary w wysokości 8 040 508,00 zł w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji. W komunikacie prasowym dla mediów (do pobrania) Spółka Port Service przedstawia swoje stanowisko oraz informuje o zrealizowanych inwestycjach i bieżącej działalności Spółki.

 ściągnij plik