W dniu 10 sierpnia 2018 r. około godziny 12 tej, w strefie placu
bezpieczeństwa, podczas przygotowywania odpadów drewnianych (palet i
podkładów kolejowych) do przemieszczenia na kwaterę magazynowania doszło do
samozapalenia się tychże.

Pracownikom znajdującym się w obrębie ogniska pożaru nic się nie stało.
Port Service niezwłocznie podjął akcję gaśniczą własnym sprzętem i środkami.
Ze względu na bezpieczeństwo oraz możliwość dalszego rozprzestrzenienia się
pożaru dodatkowo, niezwłocznie, zgodnie z procedurami zakładowymi wezwano
zewnętrzne jednostki straży pożarnej. Na miejsce przybyły trzy jednostki PSP
„FLORIAN” co ułatwiło szybkie opanowanie ogniska pożaru.

Akcja trwała około 20 min. i nie spowodowała zagrożenia życia i zdrowia
pracowników oraz nie wpłynęła na zagrożenie wystąpienia szkody na terenach
sąsiadujących.

Ilość odpadów, która uległa spaleniu to tylko ilość odpowiadająca dobowej
wydajności instalacji termicznej obróbki.

Za główną przyczynę pożaru, pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa,
określa się długotrwałe wysokie temperatury powietrza, co podczas prac na
odpadach może spowodować powstanie ogniska zapłonu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za sprawne działanie.