Port Service jest najdłużej działającą i najbardziej doświadczoną na polskim rynku firmą, zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

Profesjonalna kadra, nowoczesne rozwiązania technologiczne, unikalna oferta i wysoki standard świadczonych usług sprawiają, że jesteśmy cenionym partnerem ponad 200 przedsiębiorstw, które wspieramy na co dzień w ich dbałości o środowisko naturalne.

ATUTY PORT SERVICE

kompleksowa oferta usług uwzględniająca wszystkie aspekty zarządzania odpadami

dogodna lokalizacja ułatwia firmom, przemysłowcom i wytwórcom przekazanie odpadów w szybki i bezpieczny sposób

doradztwo w zakresie optymalizacji rozwiązań gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi

prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami

ścisła współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska

całodobowy monitoring emisji substancji emitowanych w trakcie spalania odpadów

długoletnie doświadczenie we współpracy z firmami strategicznymi dla regionu

pełna odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie odpadów

PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁANIA

przetwarzanie (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne pochodzących z zakładów przemysłowych

unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

unieszkodliwianie przeterminowanych leków niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (leków psychotropowych – cytostatycznych i cytotoksycznych)

przetwarzanie ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych

transport specjalistyczny odpadów medycznych i weterynaryjnych

transport odpadów płynnych i stałych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

serwis kontenerowy do magazynowania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

GŁÓWNI BENEFICJENCI USŁUG PORT SERVICE

przemysł rafineryjny i chemiczny

firmy zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem złóż ropy i gazu agencje klarujące statki

armatorzy

infrastruktura portowa

stocznie produkcyjne i remontowe

przedsiębiorstwa eksploatujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne

przedsiębiorstwa eksploatujące zbiorniki magazynowe substancji ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych

wytwórcy odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

szpitale i placówki opieki zdrowotnej

gabinety lekarskie, stomatologiczne i kosmetyczne

gabinety weterynaryjne

Port Service Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001:2008