W dniu 5 czerwca 2019 r. w ponad 100 krajach obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska. Ten szczególny dzień powinien skłonić nas wszystkich do refleksji i przyczynić się do ciągłego podejmowania działań chroniących środowisko.

Stan środowiska w jakim żyjemy zależy nie tylko od nas przedsiębiorców, ale również w dużym stopniu od świadomych decyzji konsumenckich.

Obecnie w gospodarstwach domowych wytwarzamy średnio 312 kg odpadów na jednego mieszkańca to jest około 12 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Z każdym rokiem liczba ta rośnie, a zatem produkujemy coraz więcej odpadów.

Zanieczyszczone powietrze to przede wszystkim skutek niskiej emisji pochodzącej z komunikacji samochodowej i procesu spalania węgla
o niskiej jakości czy też śmieci – w domowych piecach, paleniskach, lokalnych kotłowniach. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że są to te zanieczyszczenia, które przedostają się do powietrza przez kominy o niskiej wysokości. Niestety wysokość tych emitorów ma znaczenie, ponieważ to z nich rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy zanieczyszczenia, które najbardziej szkodzą okolicznym mieszkańcom i stanowią ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia.

Widzimy zatem, że mamy jeszcze wiele wspólnie do zrobienia i musimy wyznaczać wiele również indywidualnych inicjatyw na rzecz naszej planety.

Nawet wydający się na pozór niewielki wysiłek może przynieść wymierne korzyści środowisku. Kampania prowadzona w ramach obchodów dnia Ochrony Środowiska, wyznacza cele do zrealizowania. Przede wszystkim to podejmowanie ciągłych starań na rzecz wzrostu świadomości społecznej w obszarze problemu zanieczyszczenia powietrza oraz pokazania w jaki sposób nasze codzienne wybory mogą wpłynąć na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.

W ramach prowadzonej akcji zainicjowanej obchodami Dni Ochrony Środowiska możesz złożyć EKOpostanowienie. Szczegóły znajdziesz na stornie internetowej pod adresem www.DlaPlanety.pl

My już to zrobiliśmy