Aktualności

/Aktualności

Podziękowania dla Port Service od Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Sprawny odbiór i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów to nasza dewiza, którą mogliśmy urzeczywistnić wspierając Narodowe Muzeum Morskie. Ważnym aspektem działalności Port Service jest udzielanie konkretnej pomocy, która obejmuje w szczególności zagospodarowanie odpadów zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Adresatami naszych możliwości technologicznych i organizacyjnych są również zarządzający obiektami użyteczności publicznej na terenie Miasta Gdańsk. Podziękowania złożone naszej [...]

Sierpień 21st, 2019|

Światowy Dzień Środowiska

W dniu 5 czerwca 2019 r. w ponad 100 krajach obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska. Ten szczególny dzień powinien skłonić nas wszystkich do refleksji i przyczynić się do ciągłego podejmowania działań chroniących środowisko. Stan środowiska w jakim żyjemy zależy nie tylko od nas przedsiębiorców, ale również w dużym stopniu od świadomych decyzji konsumenckich. Obecnie w gospodarstwach [...]

Czerwiec 7th, 2019|

Świętujemy Dzień Dziecka

W każdym kolejnym roku zastanawiamy się nad atrakcjami, jakie możemy zaoferować najmłodszym w dniu ich święta. Chcemy, aby ten czas był spędzony wspólnie z dziećmi i przyniósł wiele ciekawych, nowych często odkrywczych i poznawczych zdarzeń. To wszystko i jeszcze więcej będzie można przeżyć w jednym miejscu jakim jest Ogród Zoologiczny w Gdańsku Oliwie.  Pod hasłem [...]

Maj 30th, 2019|

Odpady medyczne – jak z nimi postępować z korzyścią dla środowiska?

Problematyka odpadów medycznych powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, była przez lata spychany na margines. Jednak w kręgach ekspertów, specjalistów i organów nadzorujących gospodarkę odpadami medycznymi dostrzeżono istotną wagę zagadnienia. Kolejna, druga edycja ogólnokrajowej konferencji dotyczącej właśnie postępowania z odpadami medycznym, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć, zorganizowano w dniach 14-16 maja 2019 r. w [...]

Maj 28th, 2019|

Port Service wspiera działalność „Fundacji UPGRADE”

W codziennym życiu spotykamy na swojej drodze osoby, które angażują się w pomoc innym ludziom. Cenimy takie starania i dostrzegamy konieczność angażowania się w akcje celowane dla zaspokojenia konkretnych, często podstawowych potrzeb. Dlatego z przyjemnością odpowiedzieliśmy na akcję „Fundacji UPGRADE” wspierając inicjatywę bezpośredniej pomocy rodzinom ubogim będącym pod opieką MOPS w Gdyni. Jesteśmy przekonani, że [...]

Luty 22nd, 2019|

Życzenia świąteczne

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyć wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom wielu sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań. Pracownicy i Zarząd firmy Port Service W wigilię 24.12.2018 r. sekretariat naszej firmy pracuje do godz. [...]

Grudzień 22nd, 2018|

Nowa pracownia dydaktyczna „GROTEKA” już otwarta

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 72 w Gdańsku Stogach Pan Artur Jastrząb, zainspirowany pasją Pana Henryka Polańskiego, zrealizował długoletnie marzenia i utworzył dla dzieci i młodzieży miejsce, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności i spędzać wolny czas. Nowa pracownia dydaktyczna „GROTEKA” już działa w szkole podstawowej. Miejsce to, poprzez zgromadzone w nim przedmioty dydaktyczne ma służyć [...]

Grudzień 22nd, 2018|

Mamy drużynę, która ma swoich Liderów

Koniec roku to czas na podsumowania w różnych aspektach naszej działalności. Zarząd Spółki Port Service zorganizował drugą edycją plebiscytu na wyróżniających się pracowników w roku 2018. W głosowaniu wzięli udział pracownicy wraz z członkami Zarządu. Nagrody przyznano w kilku kategoriach, które obejmowały najważniejsze obszary funkcjonowania spółki. Jak każdym wyborom towarzyszyły nam emocje i oczywiście dylematy. [...]

Grudzień 18th, 2018|

Zadanie powierzone przez Burmistrza Miasta Gostynin zrealizowane

Port Service informuje, że w dniu 4 października 2018 r. zakończył zadanie powierzone przez Burmistrza Miasta Gostynin. Usunięto i unieszkodliwiono 362,6 ton odpadów z nielegalnego składowiska, które nieuczciwy przedsiębiorca zgromadził w miejscowości Gostynin. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego procesu, przez cały okres jego trwania, sprawowali inspektorzy WIOŚ oraz przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego. Wyniki kontroli potwierdziły, [...]

Październik 31st, 2018|