Od początku września 2019 r. Port Service wdrożył monitoring termowizyjny miejsca magazynowania odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania w instalacji Stacja Termicznej Obróbki. Sektory z odpadami monitorowane są w systemie on-line 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a obraz jest rejestrowany i archiwizowany za pomocą nowoczesnego, kompleksowego systemu kamer.

Zastosowane rozwiązanie ma charakter prewencyjny i służy wczesnemu wykrywaniu sytuacji zagrażających powstawaniu pożarów. Poprzez uruchomienie zewnętrznego sygnalizatora optyczno -akustycznego może ostrzec pracowników umożliwiając podjęcie szybkiej reakcje i skutecznych działań zapobiegających niepożądanym zdarzeniom.

Dla bezpieczeństwa pracowników i środowiska chronimy obszar działalności Naszego zakładu.