Pracownicy gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego odwiedzili siedzibę Port Service, by zapoznać się z procedurą postępowania z odpadami medycznymi na terenie Miasta Gdańska w trakcie epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został ogłoszony 13 marca br., od tego czasu COVID-19 drastycznie zmienił naszą codzienność. Szybko zrozumieliśmy, że kluczem do pokonania zagrożenia jest przełamywanie indywidualizmu, solidarność i branie odpowiedzialności za wspólnotę w której żyjemy.

– Gdański Zakład Utylizacyjny zwrócił się do nas z prośbą o zorganizowanie spotkania poświęconego postępowaniu z odpadami medycznymi w związku z rosnącą ilością odpadów komunalnych związanych z ochroną mieszkańców przed COVID-19 – mówi Alicja Nadarzyńska, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska Port Service. – Z racji tego, że na co dzień zajmujemy się unieszkodliwianiem wysoce zakaźnych odpadów powstających w pomorskich placówkach medycznych postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą – dodaje.

Odpady medyczne powstają w obiektach w których udziela się świadczeń zdrowotnych oraz prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Na Pomorzu mamy kilkadziesiąt takich placówek, z większości których niebezpieczne odpady trafiają do Port Service.

Przepisy narzucają na szpitale ściśle określony sposób pakowania odpadów medycznych, w zależności od kategorii: wysoce zakaźne, zakaźne, niebezpieczne oraz pozostałe. Dla rozróżnienia stopnia zagrożenia jakie wykazują odpady medyczne umieszcza się je w workach lub pojemnikach o odpowiednich kolorach. Najbardziej niebezpieczne odpady wysoce zakaźne i zakaźne umieszczane są w workach czerwonych.

Podstawowymi środkami ochrony koniecznymi przy neutralizowaniu odpadów medycznych są środki ochrony indywidulanej, do których zaliczamy: środki ochrony oczu, maski, rękawiczki, pełne buty, osłona na głowę, kombinezon oraz środki do dezynfekcji.

Na szczęście środki ochrony indywidulanej w postaci maseczek, rękawiczek i przyłbic stosowane pewencyjnie przez zdrowych mieszkańców nie stanowią zagrożenia epidemicznego i jako takie mogą być utylizowane jako śmieci komunalne. Personel miejskiej sortowni musi jednak pamiętać o stosowaniu się do ogólnych przepisów epidemicznych oraz tych związanych z utylizacją odpadów komunalnych.

– Z chwilą wybuchu epidemii podjęliśmy szereg działań mających na celu wzmocnienie ochrony naszych pracowników, partnerów i mieszkańców – mówi Wojciech Mendalka, kierownik stacji termicznej obróbki odpadów Port Service. – Obowiązkowe maski dla wszystkich pracowników w każdej strefie zakładu i zwiększenie częstotliwości dezynfekcji to tylko niektóre z dodatkowych obostrzeń jakie wprowadziliśmy. W efekcie nie mieliśmy wśród personelu żadnego przypadku zarażenia koronawirusem – dodaje.

Odbiór odpadów z placówek medycznych oraz transport odbywa się specjalnie wyposażonym pojazdem. Każdorazowo po wjechaniu na teren zakładu kierowca musi poddać ładunek procedurze pomiaru radioaktywności, a po zakończonym rozładunku przeprowadzić dokładną dezynfekcję.

Port Service jest największym zakładem przetwarzającym niebezpieczne odpady medyczne na Pomorzu obsługującym m.in. główne placówki medyczne w Trójmieście takie jak Szpital Św. Wojciecha, czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Każdego dnia do Port Service trafia ok. 10 ton odpadów z różnych zakątów województwa, co pozwala szpitalom i przychodniom bezpiecznie funkcjonować i należycie chronić zdrowie i życie pacjentów.