Mierzą się z nim wszystkie społeczeństwa, niezależnie do poziomu ich zaawansowania technologicznego. Najbardziej efektywną metodą usuwania odpadów jest ich obróbka termiczna. Dlaczego? Jak przebiega proces spalania substancji niebezpiecznych? Co pozostaje po spalonych odpadach? Wszystkiego dowiesz się z naszej infografiki.

Termiczna metoda unieszkodliwiania odpadów jest alternatywą dla ich składowania. W specjalistycznych instalacjach odpady poddawane są obróbce w wysokiej temperaturze przekraczającej 1100 stopni Celsjusza. Następnie poddane zostają procesowi schładzania, a powstałe podczas spalania spaliny są neutralizowane w taki sposób, aby były w pełni bezpieczne dla środowiska. Produktem spalania odpadów jest nieszkodliwa para wodna.

Pełen proces termicznej utylizacji odpadów prezentuje infografika.