Blisko 10 milionów kilogramów zużytych wyrobów medycznych unieszkodliwiła pomorska spółka Port Service od początku pandemii koronawirusa – pisze Express Biznesu. Prestiżowe wydawnictwo poświęcone zagadnieniom ekonomicznym dostrzegło rolę Port Service w zapobieganiu pandemii COVID-19. To kolejny już wyraz uznania dla gdańskiej spółki ze strony mediów.

Pandemia COVID-19 przez dwa lata budziła poważne obawy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Kolejne lockdowny i obostrzenia, problemy gospodarki i sektora zdrowotnego odczuli wszyscy. W tym trudnym czasie Port Service działał niejako na pierwszej linii frontu zabezpieczając odbiór odpadów medycznych skażonych COVID-19 i zapewniając tym samym bezpieczeństwo milionom Polaków.

– Dane mówią same za siebie: podczas gdy przed pandemią zużywano 0,2 – 0,5 kg materiałów na łóżko w ciągu dnia to w czasie COVID-19 aż 3,4 kilograma – informuje Express Biznesu. Testy, środki ochrony osobistej, opakowania po zużytych lekach – wszystko to należało zabezpieczyć i zutylizować. Na Pomorzu nieoceniona okazała się pomoc Port Service.

– Pojawiły się pytania czy, aby na pewno zaplecze technologiczne do unieszkodliwiania tak wysoce zakaźnych odpadów jest wystarczające i odpowiednio przygotowane do roli jaką ma odegrać? Teraz widzimy, że nie w każdym regionie sytuacja była opanowana. Jednak mam nadzieję, że wszyscy dokładnie przerobiliśmy materiał, z którego w przyszłości, abyśmy nie musieli zdawać kolejnego egzaminu – mówi na łamach wydawnictwa Alicja Nadarzyńska, , Dyrektor ds. ochrony środowiska w firmie Port Service Sp. Z o.o.

Podsumowanie walki z pandemią w zakresie utylizacji odpadów znalazło się w publikacji „Zagospodarowanie zużytych wyrobów medycznych (ZWM)” przygotowanym przez Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcenia Odpadów Przemysłowych i Medycznych na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska, o czym wspomina publikacja Expressu Biznesu.