W związku z realizacją przez firmę Port Service Sp. z o.o zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie” Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z pracownikami Urzędu Miasta w dniu 30 sierpnia br. odbył wizytę w siedzibie firmy Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku.
Podczas spotkania został omówiony postęp dotychczasowych prac i ustalony plan dalszych działań wynikających z zawartej umowy. Ponadto Burmistrz wraz z pracownikami został zapoznany z procesem technologicznym termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, które odbierane są m.in. z terenu miasta Gostynina.
Dostarczane odpady unieszkodliwiane są na bieżąco przez spalenie w instalacji Termicznej Obróbki Odpadów. Nadzór nad procesem prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczną aparaturę 24 godziny na dobę. Wszystkie działania mające na celu unieszkodliwienie odpadów prowadzone są z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Podczas prezentacji procesu technologicznego na teren zakładu wjechał samochód, którym dostarczono odpady z ul. Ziejkowej w Gostyninie (foto wyk. UM).

Miejsca rozładunku odpadów na terenie Port Service sp. z o.o. w Gdańsku.