Port Service informuje, że w dniu 4 października 2018 r. zakończył zadanie powierzone przez Burmistrza Miasta Gostynin.

Usunięto i unieszkodliwiono 362,6 ton odpadów z nielegalnego składowiska, które nieuczciwy przedsiębiorca zgromadził w miejscowości Gostynin. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego procesu, przez cały okres jego trwania, sprawowali inspektorzy WIOŚ oraz przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego. Wyniki kontroli potwierdziły, że prace przebiegały zgodnie z przyjętymi procedurami i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Podejmowanie się trudnych zadań, a jednocześnie mogących poprawić komfort życia ludności jest naszym priorytetem. Poprzez zaangażowanie się naszej spółki w przedsięwzięcia obejmujące pomoc mieszkańcom spoza województwa pomorskiego, utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza działalność jest niezbędna i przynosi wymierne korzyści dla środowiska.

Polecamy zapoznanie się z załączonym materiałem filmowym przybliżającym tematykę likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. W Polsce jest obecnie zlokalizowanych 129 nielegalnych składowisk, które bez specjalistycznego nadzoru stanowią zagrożenie dla środowiska. Port Service potwierdził że jako firma jest niezbędnym partnerem w walce z nielegalnymi składowiskami.

Zapraszamy na film