Zarządzanie odpadami medycznymi – to świadome i właściwe, zgodne z prawem postępowanie.

Port Service Sp. z o. o. w Gdańsku jako organizator ma przyjemność zaprosić na konferencję pt.: Zarządzanie odpadami medycznymi – to świadome i właściwe, zgodne z prawem postępowanie.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. (godz. 10:00 do 14:30)
w siedzibie „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk.

Problematyka prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów medycznych stanowi aktualnie jeden z istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska.

To jest ciągła walka o środowisko w trosce o zdrowie i życie ludzi.

Istotnym celem konferencji jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących i planowanych zmian w przepisach prawa oraz metod zarządzania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w podmiotach leczniczych województwa pomorskiego. Intencją organizatora spółki Port Service jest również wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zarządzaniu odpadami oraz integracja środowisk połączonych wspólnym celem zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

Podczas wydarzenia zaproszeni eksperci wygłoszą dla Państwa prelekcje poruszające najbardziej wrażliwe obszary.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji prosimy zgłaszać, na załączonym formularzu do dnia 17 września 2018 r. – liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Formularz zgloszeniowy konferencja
Ramowy program konferencji